Víkendové setkání retrieverů - Lipno 2000

 

Vítěz zkoušek OVVR                     CONDY WINDSDORF        otec: ICh., Ch. Woody Black of Golden Erinor                         matka: Ida Irslak             Chovatel: Dulínek Leoš                   Majitel:  Barbora Vrátná 

Čtvrtek 28. 9. 2000,  14.10 h - právě jsme příjemně poobědvali v penzionku u Horní Plané, nasedáme do aut a v tu chvíli kolem projíždí Karel Jedlička s Álou Čečrdlovou, a aniž by si nás všimli, uhánějí vesele dál. Díky pilnosti silničářů, kteří frézování vozovky nezastavili ani ve svátek, je doháníme až za Novou pecí. Karel zatlouká do země dřevěné ukazatele, které vyrobil a opatřil velmi výrazným nápisem "RETRÍVŘI", pro dobrou orientaci těch, které očekáváme v odpoledních a večerních hodinách. Sjíždíme ze silnice a dobře udržovanou polňačkou dorážíme cirka po dvou kilometrech do tábora ODPM Vimperk, kde jsme již očekáváni milou a usměvavou majitelkou Flat coated retrievra paní Červenkovou - a zároveň majitelkou tábora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluníčko si k nám velmi rychle našlo cestu a ranní mlhy mizely jako mávnutím proutku.

Areál, kde budeme trávit následující tři dny je mimo lidskou civilizaci, ukryt v hvozdech Šumavy, na břehu našeho sladkého moře - Lipna. Příjemné je jeho rozčlenění na tři samostatné tábory oddělené  od sebe loukou  a stromy, takže v nich mohou probíhat různé, vzájemně se nerušící akce. Každý z obou táborů,  v nichž jsou čtyřlůžkové chatky, má vlastní sociální zázemí:  nově vybavené společné sprchy, umyvárny a WC. Ve třetím táboře se bydlí v devítilůžkových chatách s vlastním příslušenstvím. Ve všech třech táborech je k dispozici srub se společenskou krbovou místností, která v prvním táboře slouží zároveň pro všechny jako jídelna. Les lemuje větší část překvapivě prostorného areálu, jehož střed tvoří louka zvolna přecházející v pískovou pláž s příjemným vstupem do vody. Velmi jsme ocenili především rozlohu celého areálu, neboť se nacházíme v chráněné krajinné oblasti, může se veškerý výcvik odehrávat zde, aniž bychom rušili zvěř.

      S paní správcovou se domlouváme na základních pravidlech která budeme dodržovat (zejména úklid exkrementů po našich čtyřnohých miláčcích), fasujeme klíče od chatiček a povlečení a odjíždíme do třetího tábora, kde budeme ubytováni. První, naštěstí však zároveň poslední nepříjemné překvapení: ve třetím táboře není v chatkách zaveden elektrický proud. V létě se o tak velký problém nejedná, ale nyní na podzim se stmívá již kolem sedmé večer a od té chvíle bychom byli nuceni držet černou hodinku. Vracíme se zpět k paní správcové. Požadavek na ubytování v prvním a v druhém táboře je okamžitě akceptován. Ubytováváme se a již se začínají sjíždět první účastníci tohoto podzimního třídenního setkání. Večer přijíždí Lucie Šeráková s Jirkou Čechem a po nich Radka Vondrová, rozhodčí pro nedělní zkoušky a zároveň výcvikáři pro následující dny. Jsem ráda, že jsou tady, již při jarním setkání v Hněvkovicích společně s otcem a synem Kadlecovými Karlem Jedličkou, a penem Šváchou díky svým zkušenostem a dobrým přístupem ke psům i jejich majitelům, odvedli při výcviku velký kus práce.

 

 

 

 

 

 

Istar Górska Fantazja "Čoky"  Aport z vody

 

 

 

 

 

       Pátek 29. 9., 9.00 h - Všichni účastníci tábora jsou nastoupeni na louce, zahajujeme přivítáním a rozřazením do tří skupin podle pokročilosti a podle toho, zda je pes přihlášen na nedělní zkoušky. Beru si jako vždy na starosti ty, kteří se cítí být začátečníky, ostatní odchází cvičit ve dvou skupinách s Radkou, Lucií a Jirkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moje skupina zůstává zatím v táboře, začínáme procvičovat základní poslušnost, následuje aport v terénu. Počasí nám přeje, nálada je prima. Znovu vysvětluji, že pes obvykle všechno umí, jen nebýt nervozní a nezkazit ho špatnými povely. Psovodi se usmívají, chápavě pokyvují hlavami a když přijdou na řadu, buď povely šeptají, takže je neslyším ani já, která stojí těsně vedle nich, natož pes, který pracuje v terénu, nebo donekonečna volají na psa aport, aport, aport, přestože pes cvik provádí bezchybně. Velikou bolestí je téměř nulová základní poslušnost, od níž se teprve může odvíjet další výcvik. K čemu je mi vlohový pes práce chtivý, když jeho spolupráce a kontakt s vůdcem neexistuje a pes s aportem krouží kolem nás, či odbíhá do dálky ignorujíc jakoukoli snahu pána o přivolání. Proto každý den výcviku začínáme možná nepopulární, ale zato důležitou rozcvičkou - procvičením základní poslušnosti: Každý majitel retrievera by se měl rozloučit s teleskopickým vodítkem a pořídit si vodítko přes rameno, které splňuje požadavky na bezpečné vedení psa u nohy, kdy zároveň psovod má volné ruce a nemusí se přetahovat se psem. Vodění psa na řemeni, vodění psa na volno, přivolání, daunování, zadaunování psa na dálku s písknutím, odložení psa - to jsou základní cviky poslušnosti, které se učíme a v následujících dnech procvičujeme. Poté teprve začínáme s výcvikem aportu v terénu i z vody. Aporty cvičíme s aportovacími činkami, pešky, či dummy, které si většina pejskařů přiveze s sebou, ti, kteří doposud používali k nácviku aportu hračku, či míček, nebo si aportovací pomůcku zapomněli doma, mají možnost použít naše dummy, peška, či imitaci srstnaté a pernaté zvěře, které máme pro výcvik vždy k dispozici.

                                                                                       

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20.00 h - Máme za sebou první den cvičení a zodpovězení spousty dotazů. Jsme po večeři a protože je s námi většina retrívrářů, kteří svého pejska či fenku teprve připravují k uchovnění, zůstáváme shromážděni v jídelně a povídáme si o podmínkách pro uchovnění, o výstavách, dysplazii kyčelního kloubu, seznamuji posluchače s  podmínkami vstupu do obou retrívrářských klubů.  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

V 10.30 h jsme dopřáli našim pejskům odpočinku a sobě dopolední kávičku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snídaně před zkouškami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porada rozhodčích

 

představení rozhodčích: zleva: p. Ing. Kovář, pí. Šeráková, p. David, pí. Vondrová, p. Čech.  

 

 

 

 

 

Pořadí na prvních třech místech:

1. místo - LR Condy Windsdorf - vůdce: Vrátná Barbora 

2. místo - LR Istar Górka Fantazja - vůdce: Krutská Tereza

 

3. místo - GR Art Čertova Stěna - vůdce: p. Kadlec

 

Zleva: Art Čertova stěna,  Condy Windsdorf a Istar Górska Fantazja

 

 

 

 

 

 

 

nástup na zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aport z vody - na OVVR retrívr nemusí odevzdávat aport v sedě, neboť zde prokazuje pouze vrozenou vlohu pro aport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků zkoušek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 30. 9., 9.00 h - Začíná se cvičit opět ve třech skupinách, tentokrát pod vedením Lucie, mne a mého manžela Petra. Psovodi mi dělají radost, od předchozího dne se zlepšila základní poslušnost, počasí je překrásné, po rozplynutí ranní mlhy cvičíme po rozcvičce základní poslušnosti aport z vody. 

      V poledne přijíždí Karel, po poledni se Jirka vrací z honu a přiváží několik kachen, každý má možnost procvičit si aport pernaté a nacvičuje se hledání v terénu, které je důležité pro ověření nosu. S výcvikem se odpoledne končí již po 15-té hodině, aby psi pro zítřejší zkoušky nebyli příliš unaveni.

          20.30 h - Pro sobotní večer si manželé Svobodovi a Volejníkovi připravili soutěžní program pro účastníky všech věkových kategorií, ale  chuť popovídat si s ostatními o svých chlupatých kamarádech je zřejmně tentokrát větší než touha po soutěžení.   

Naše chatka se pro tento večer mění v kancelář. Během večera přijíždí Radka, která byla posuzovat zkoušky asi sto kilometrů odsud.  

V 0.30 se rozcházíme, spolu s Petrem jsme vyplnili tabulky, předepsali diplomy, připravili čísla na ranní losování, atd...

 

                                                                                     

 

 

 

         Neděle 1. 10., 9.00 h - Z naší chatky se stal hlavní stan. Přijíždějí zbývající dva rozhodčí pan  David a pan Kovář s paní. Mají půl hodiny na poradu rozhodčích. Petr venku provádí prezentaci přihlášených psů. Pejsci se svými vůdci nastupují do řady, probíhá kontrola očkovacích průkazů, a kontrola tetovacích čísel podle průkazů původu.

 

 

 

 

 

 

 

          9.30 h - Oficiální zahájení zkoušek, Karel představuje hlavního rozhodčího Jiřího Čecha a ten se ujímá slova a představuje rozhodčí. Vůdci si z klobouku losují pořadí a dělí se na dvě skupiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OVVR (ověření vlohových vlastností retrieverů ) se zahajuje testováním povahy, kdy žádný ze psů nesmí projevit agresivitu. Nemáme mezi sebou žádného agresora a proto test dopadl pro všechny dobře. Vůdci se rozdělují do dvou skupin a odcházejí plnit jednotlivé discipliny. Držím všem palce a v duchu jim přeji, aby se jim dnes vedlo.

 

Kit Clever Fox Bohemia Bras"Wajt" předvádí, jak by mělo vypadat správné předání aportu. 

 

 

 

 

 

 

      12.00 h - zkoušky jsou hotové, my jsme se mezitím chvilku prošli v lese a nasbírali trošku hub. Zasedáme k tabulkám a diplomům, Jirka s Lucií kapou venku barvu a ukazují, jak připravovat pejsky na barvářské zkoušky. Natahují vlečku a ještě nyní se věnují výcviku. Ve 14. 00 h je oběd. Vaří tu skvěle a každý den přidávají ještě druhou večeři.  Oceňujeme ten rozdíl mezi jarními Hněvkovicemi, kde jsme celé tři dny byli krmeni kolínky a jednou tou samou omáčkou a jídlo se na poslední ve fontě obvykle ani nedostávalo. Po naší připomínce jsme se od majitelky tamního areálu dozvěděli, že jsme zmlsaní. Tady nám k velkým porcím nabízejí i přídavky.

       14.45 h -  Všichni jsou opět nastoupeni. Vyhlášení výsledků předchází dražba aportovacích předmětů - ty věnovali do dražby rozhodčí - za srnčí spárky a jelení běhy se utržilo 740,-- Kč. Od našeho licitátora Honzy Čepeláka je přebírá Karel, tyto peníze budou použity k nákupu poháru, jenž bude předán vítězi zkoušek Speciálních vodních prací, které by se měly uskutečnit tady při letním táboře retrívrů v roce 2001.

Slavnostní vyhlášení výsledků zkoušek:  Na zkoušky bylo přihlášeno celkem 16 psů. Z toho ke zkouškám nastoupilo 13 psů.

11 psů zkoušky absolvovalo, 2 psi neuspěli.

6 psů absolvovalo zkoušky v I. ceně, 4 psi absolvovali  ve II. ceně, 1 pes absolvoval ve III. ceně.

 

                                                                                    

                                                                                     

 

 

 

 

         16. 00 h. - zakončení tábora, velké loučení, neboť se sem sjela prima parta lidí, a nás s Karlem čeká ještě veškeré vyúčtování. Jsme hotovi před 18-tou hodinou. Loučíme se s paní Červenkovou, která je stále stejně milá, příjemná a ochotná jako při našem příjezdu. Zamlouváme pobytové termíny na další akce.  Celé tři dny jsme měli neuvěřitelně krásné počasí.

        18.00 h - Odjíždíme. Začíná pršet.

    Závěrem:

Vzhledem k tomu, že tato akce nestihla být zveřejněna ve zpravodaji KCHLS a Retriever Klub CZ jí odmítl, jako i další námi pořádané akce pro retrívry zveřejnit, byla účast 60-ti lidí velmi milým projevem neutuchajícího zájmu retrívrářů o  naše společné akce.