2 dny - 2 days
4 dny - 4 days
7 týdnů - 7 weeks
8 týdnů - 8 weeks
3 měsíce - 3 months
4 měsíce - 4 months
 
Therapy for Soul Bohemia Bras  4 měsíce & Marcus Erinor 9 let
Therapy for Soul Bohemia Bras 4 months & Marcus Erinor 9 years
 
4. místo na Klubové výstavě Nitra 2002
4. place at Club Show Nitra 2002
12 měsíců - 12 months
2 roky - 2 years
 
3 roky -  3 years
 
 
9 let - 9 years
 
27.12.2013
Oslava 13-tých narozenin
13years - birth day celebration
 
05.09.2015
14let a 9 měsíců  -  in age 14 years 9 months
se svým kamarádem Esuad Kelb of Bohemia Bras
with her friend Esuad Kelb of Bohemia Bras
 
 
Se svou pravnučkou  Jerrabomberra of Bohemia Bras
with her grand-granddaughter Jerrabomberra of Bohemia Bras
 
 
27.12.2015
Oslava 15-ti let  - celebration 15 years
 
se svou dcerou Saftekou (IntCh MultiCh I´M Your Safety of Bohemia Bras)
with her daughter  Safteka (IntCh MultiCh I´M Your Safety of Bohemia Bras)
 
24.04.2016
15,5 let - 15,5 years
 
 
 
 
02.07.2016
Je mi 15 let a 7 měsíců a stále ráda běhám
I have 15 years and 7 months and I still run
 
 
27.12.2016
Oslava 16-tých narozenin - Celebration of 16 yeas
 
 
 
15.01.2017
Poslední fotky Soulinky, - Last photos of Soulinka