CZECH CHAMPION  
SLOVAK CHAMPION
 
06.12.2014 - INT. NITRA (SK)
rozhodčí - judge: Zdena Jílková (CZ)
Ex1 CAC
 
 
PODZIMNÍ PROCHÁZKA - AUTUMN WALK
Terezka s našimi čokoládovými klučíky - Terezka with our chocolate boys
 
 
 
form left: HANDY HEADGEHOG of BOHEMIA BRAS & LORESHO CHOCO BY DESIGN
 
01.11.2014 - Int. PRAGUE
rozhodčí - judge: Eva Mjelde (Norway)
Ex2 & RCAC
 
10.05.2014 - SLOVEČ (KCHLS)
Klubové Podzimní zkoušky - Club Autumn Trial
1. Cena R.CACT - 1. Prize, R.CACT
from right:
I.cena RCACT - HANDY HEADGEHOG of BOHEMIA BRAS
I.cena - CHAT BOTTÉ of BOHEMIA BRAS
II.cena - ELIMINATOR DANGER of BOHEMIA BRAS
III.cena - CRAZY FROG of BOHEMIA BRAS
 
21.09.2014 - VACÍKOV (KCHLS)
Klubové Podzimní zkoušky - Club Autumn Trial
Já a Ježeček - Me and Handy
Ježeček s Terezkou a rozhodčími - Handy with Terezka and judges
zleva - from left:
LORESHO CHOCO BY DESIGN & Terezka
HANDY HEADGEHOG of BOHEMIA BRAS & me
 
30.08.2014 - VARVAŽOV - Training Camp for Retrievers
 
 
 
10.05.2014 - CLUB SHOW HUMPOLEC
rozhodčí - judge: David Nightingale (UK)
Ex1 & CAC
 
s Messinkou (CZCh PLCh SKCh EMPRESS MESSALINA of BOHEMIA BRAS)
 
23.02.2014 - INT. BRNO
rozhodčí - judge: Dana Smržová (CZ)
CAC CACIB BOB
 
 
 
rozhodčí - judge: Dana Smržová
 
12.01.2014
Zimní procházka - Winter walk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Int. Nitra 30.11.2013- judge: Davidović Nataša (Srb)
Ex.1 CAC
zleva: Terezka, Loresho Choco By Design & Handy Hedgehog of Bohemia Bras
 
22.09.2013
17 měsíců - 17 months
 
 
 
 
 
01.08.2013
16 měsíců - 16 months
four generations - from right:
VIKING COUNTESS of BOHEMIA BRAS (12 years)
QUÉ SUERTE DE LA BOHEMIA BRAS (5 years)
KING´S SWEAR of  BOHEMIA BRAS (9 years)
VIVA LA VIDA DE BOHEMIA BRAS (4 years)
HANDY HEADGEHOG of BOHEMIA BRAS (16 months)
with his mother VIVA LA VIDA DE BOHEMIA BRAS
 
 
 
 
 
 
28.12.2012
10 měsíců - 10 months
 
 
12.08.2012
4 měsíce - 4 months
3,5 měsíce - 3,5 months
7,5 týdne - 7,5 weeks
6,5 týdne - 6,5 weeks
6 týdnů - 6 weeks
4 týdny - 4 weeks
19 dnů - 19 days
4 dny - 4 days